Nieuwsbrief 2 maart 2019

Reactie op verslag bijeenkomst met bewoners 3 december 2018

Op 3 december 2018 was er een bijeenkomst met bewoners van de voormalige zuidelijke rondweg. Het doel van deze avond was het bespreken van de knelpunten en de zorgen van de omwonenden. De inventarisatie van deze knelpunten en zorgen is voor de Antes groep het uitgangspunt bij het formuleren van oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn. Antea starte deze avond met een presentatie over de historie van de voormalige zuidelijke rondweg. Daarna zijn de bewoners aan het woord geweest. Alle zorgen zijn genoteerd en de mogelijke oplossingen zijn geparkeerd om op een later moment in het traject gebruikt te worden. Enkele weken na deze avond hebben we een gespreksverslag ontvangen. In dat verslag stonden een aantal zaken die net niet helemaal juist zijn, maar daarmee uitstekend in het politieke verhaal van de wethouder passen. Uiteraard hebben wij een reactie op dat verslag geschreven en aan de Antea groep met een afschrift aan de wethouder gestuurd. Het gespreksverslag  en de reactie daarop staan integraal op de website.

 

Gesprek met Wethouder Boaz Adank

Begin januari heeft er een gesprek plaatsgevonden met de wethouder. De vereniging werd in dat gesprek vertegenwoordigd door voorzitter Lawrence van Woensel. Tijdens dit gesprek is nogmaals benadrukt dat we van de wethouder vragen om rekening te houden met de omwonenden en de diverse onderzoeken af te wachten voordat er wijzigingen aan de weg gaan plaatsvinden. Tevens is er afgesproken dat er sowieso gewacht wordt op de uitspraak van de beroepszaak die in december heeft plaatsgevonden. Er is tevens afgesproken dat het rapport van de Antea group met omwonenden wordt besproken voordat het aan de gemeenteraad wordt toegezonden, zodat dit met de omwonenden kan worden besproken. De gemaakte afspraken zijn te vinden op de website. Zie de website onder het menu item Documenten.

Het verslag van de gemaakte afspraken is aan B. Adank toegezonden, helaas herkent de wethouder de gemaakte afspraken niet, zie de mailwisseling die we integraal op de website geplaatst hebben. Uiteraard accepteren wij de verdraaiing van afspraken niet en hebben we als vereniging daar weer op gereageerd. Het toont dest te meer aan dat we ons als bewoners nog nadrukkelijker moeten roeren. Daarvoor vragen wij uw medewerking. Zie hieronder bij ‘Actie noodzakelijk’.

 

Aanvang werkzaamheden voormalige zuidelijke rondweg west

Tot onze grote verbazing is er op 25 februari een Breda bericht verspreid waarin staat dat er op 11 maart begonnen wordt met werkzaamheden aan de parallelweg. De bewoners van de JW Frisolaan zijn uiteraard geschrokken van deze brief. Dit geeft (wederom) aan dat de wethouder voornemens is om maar gewoon door te drukken. Rekening houden met de belangen van de omwonenden doet hij niet. Het is belangrijk dat we ons als burgers goed organiseren om tegenwicht aan dit politieke geweld te kunnen bieden.

 

Rechtszaak

Helaas is er over de uitkomst van deze rechtszaak niets te melden. De rechtbank heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om tot een uitspraak te komen. De uitspraak zal uiterlijk maart worden gedaan.

 

Actie noodzakelijk

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is wethouder B. Adank voornemens om door te denderen en blijft het moeilijk om hem te overtuigen beter naar de omwonenden te luisteren. Het aantal omwonenden dat zich verenigt is van groot belang om gehoor te vinden in de politiek. Vandaar deze oproep om aan buurtgenoten te vragen zich bij de VVZR Breda aan te sluiten. Het inschrijvingsformulier is op de website te vinden. U kunt ook bellen met H. Klabbers op 06-51901618 en dan zal hij zorgen dat u een inschrijfformulier op papier ontvangt.

 

Uitnodiging ledenvergadering

We zijn in afwachting van een rapportage van de Antea group en willen de ALV houden als deze rapportage beschikbaar is. De ALV zal bestaan uit een gesloten gedeelte dat alleen voor de leden toegankelijk is en uit een publiek gedeelte waar alle geïnteresseerden bij aanwezig kunnen zijn. Een uitnodiging zal volgen als de datum en lokatie bekend zijn.