Nieuwsbrief 10 juni 2020

Het bestuur van de Vereniging Voormalige Zuidelijke Rondweg hoopt dat jullie allemaal gezond en goed door de achterliggende periode zijn heen gekomen. Ondanks de coronaperikelen is er door de voorzitter van onze vereniging getracht om in gesprek te blijven met de gemeente Breda over de uitwerking van de maatregelen voor de vergroening en geluidsreductie van de tunnel in de Franklin Rooseveltlaan.

Met deze nieuwsbrief willen we jullie graag informeren over de stand van zaken. Ten eerste zijn we als bewoners geconfronteerd met een Breda bericht waarin voorbereidende werkzaamheden werden aangekondigd. Ook voor de VVZRW kwam dit bericht als een volslagen verrassing. Na ontvangst van dit bericht hebben we contact gezocht met de gemeente, want hoe is het mogelijk dat er voorbereidingen worden getroffen voor een project waarover de ambtenaren nog in gesprek zijn met de vereniging en waarvoor nog geen beslissingen zijn genomen. De gemeente reageert daar als volgt op:

‘De werkzaamheden die nu in de tunnelbak worden uitgevoerd zijn het beste te omschrijven als onderhoudswerkzaamheden. Er worden betonreparaties uitgevoerd, de wanden van de tunnelbak worden van een nieuwe coating voorzien en de leuningen worden geschilderd. Dit alles is van belang om de onderhoudstoestand van de tunnelbak op orde te krijgen en de komende jaren te houden. We voeren deze werkzaamheden op dit moment uit omdat de tunnelbak dan gereed is om de werkzaamheden van de vergroening uit te kunnen voeren. Voor het herstellen van beton is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat deze geruime tijd kan uitharden. De beide projecten tegelijkertijd uitvoeren is daardoor sowieso niet mogelijk.’

Ten tweede hebben we de gemeente verzocht om bij het halfjaarlijkse onderhoud van het groen langs de Franklin Rooseveltlaan rekening te houden met de afspraak dat de haag, die de voormalige zuidelijke rondweg scheidt van de ventwegen, hoger te laten groeien. Ook daarop hebben we een antwoord gekregen dat we hier graag met jullie delen:

‘ Het vergroenen van de hagenstructuur is doorgegeven aan onze afdeling uitvoering. Ze zullen de haag dus hoger laten groeien. Dit kan echter maar in beperkte mate. Vanwege de beperkte tijd die beschikbaar is om te snoeien moet dit machinaal gebeuren. We ontkomen er echter niet aan om handmatig bij te snoeien rondom bijvoorbeeld lichtmasten en verkeersborden. Dit handmatig snoeien kan maar tot een beperkte hoogte. Dat betekent dat we de hagen niet meer dan 20cm hoger kunnen laten groeien.  Er is geen onderzoek gedaan naar fijnstof en/of geluid. Dit is een betrouwbare inschatting van onze specialisten. Zoals gesteld is ook het zicht in deze van belang voor de beleving van de hinder.’

Ten derde hebben we de gemeente gevraagd wanneer de gesprekken op het stadhuis weer kunnen worden hervat, want in de achterliggende periode is er alleen contact via email en met behulp van zoom geweest. We willen als vereniging dat we continu bij het gesprek betrokken zijn en dat er geen situatie ontstaat waarin de ambtenaren op eigen houtje doorgaan met het ontwikkelen van plannen en later Corona als excuus gebruiken voor een verminderde betrokkenheid van de vereniging. De betrokken ambtenaar heeft de wens uitgesproken om op korte termijn bij elkaar te komen om een voorstel dat door een, door de gemeente, extern ingehuurde partij wordt gemaakt te bespreken. Dit wordt dus vervolgd en we houden jullie op de hoogte.

Als laatste willen we jullie laten weten dat we bezig zijn om de jaarlijkse algemene ledenvergadering voor te bereiden. We verwachten de ALV in september te houden.

 

VVZRBREDA.NL