Nieuwsbrief 16 juni 2020

Vandaag ontving de voorzitter van onze vereniging een bericht van de gemeente Breda over het verkeersonderzoek dat gehouden werd op de Graaf Hendrik III laan en de Willem van Oranjelaan. Op basis van dat onderzoek is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting. In de bijlage het Breda Bericht GHIII laan dat hiervoor door de gemeente is opgesteld.
Het ontwerp is in te zien via https://planbreda.nl/. Het is mogelijk om op individuele basis te reageren op het ontwerp, reageren via https://planbreda.nl kan tot 27 juni 2020.
VVZRBREDA.NL