Nieuwsbrief 20 juli 2020

Op woensdag 15 juli jl. bereikte ons het bericht dat de gemeente de concept-mobiliteitsvisie heeft gepubliceerd op https://planbreda.nl. De gemeente roept alle bewoners op om te reageren op dit concept. Reageren kan tot 7 september.

Ook wij roepen u op om te reageren op deze mobiliteitsvisie. Het is erg belangrijk dat iedereen  de gemeente laat weten dat de leefbaarheid langs de Franklin Rooseveltlaan zeer zwaar onder druk staat. In de conceptvisie wordt de Franklin Rooseveltlaan aangeduid met stedelijke hoofdweg, wat betekent dat de gemeente het vrachtverkeer over deze weg wil leiden. Dat is wat ons betreft ongewenst.

In het document wordt uitgebreid stilgestaan bij verkeersveiligheid, maar wordt niet gesproken over de gezondheidsrisico’s voor de bewoners die langs de drukke verkeersaders wonen. Er wordt in de visie niet gesproken over de normen voor uitstoot en geluidshinder. Deze normen worden in de praktijk al niet meer gehaald en zouden volgens recente onderzoeken zelfs nog aanzienlijk scherper moeten worden gesteld. Zonder aandacht voor deze aspecten is de mobiliteitsvisie niet compleet.

Zeer nadrukkelijk vragen we hierbij onze leden om te reageren op de concept-mobiliteitsvisie. Reageer alstublieft voor 7 september via https://planbreda.nl.

 

VVZRBREDA.NL