Update van de ledenadministratie

Beste leden.
Dit jaar hebben wij de ledenadministratie en incassoprocedure aangescherpt, om te zorgen dat alle aangemelde leden betalen voor hun lidmaatschap. Inschrijven is daardoor toestemmen met incasso. Uit het bestand met inschrijvingen zijn schrijffouten gehaald en daardoor kan het zijn dat een eerder mislukte incasso nu wel loopt. Mocht u het oneens zijn met de incasso dan kunt u dat bij uw bank aangeven of de penningmeester op de hoogte stellen. De reden ‘oneens met incasso’ bij uw bank resulteert in uitschrijving als lid.
Met ingang van 2024 zal de incasso in juni worden uitgevoerd.

Vriendelijke groet, Marco van Grootel, penningmeester VVZRBREDA penningmeester@vvzrb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *