Nieuwsbrief 19 december 2018

Visieontwikkeling Antea

Op 3 December heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden op het stadhuis om samen met de adviseurs van Antea de inbreng van de bewoners te bespreken. Dit was een drukbezochte bijeenkomst waar ruim 20 bewoners aanwezig waren. De aanwezigen kregen alle ruimte om te vertellen waar de zorgen zitten. Tijdens deze bijeenkomst werd door de aanwezige bewoners aangegeven dat het vrachtverkeer ongewenst is, dat er alleen verkeer zou moeten rijden dat daadwerkelijk in de stad moet zijn (dus geen verkeer van snelweg naar snelweg, of de daar gelegen industrieterreinen) en dat de weg nooit meer 2×2 rijstroken mag worden. De leefbaarheid van de aanwonenden staat onder druk door deze weg en de overlast mag niet nog meer toenemen. De aanwezige bewoners waren unaniem in de zorgen omtrent geluidsoverlast en luchtvervuiling door deze weg.

Beroepsschrift

In de vorige nieuwsbrief hadden we het al gemeld. De rechtszaak over het beroepsschrift heeft op 11 december jl plaatsgevonden bij de rechtbank in Den Bosch. Het beroepsschrift is afgehandeld door een meervoudige kamer. De gemeente was met een grote delegatie aanwezig. Wij waren daar met vier personen. Lawrence van Woensel en Sander Sciarone hebben het beroepsschrift toegelicht met de cijfers zoals deze ook door de gemeente zijn gebruikt. De kern van het betoog ging over het gebruik van de cijfers uit de diverse onderzoeken die hebben plaatsgevonden. Deze cijfers lijken door de gemeente gebruikt te worden waar het toevalligerwijs goed uitkomt en dat ontlokte de rechter de uitspraak richting de gemeente: “dus u gebruikt de cijfers maar net waar het u beste uitkomt”. Het tweede kernpunt uit het betoog ging over het feit dat de gemeente alleen geluidsonderzoek heeft gedaan ter hoogte van het Fatimaplein, maar dat door het toenemende verkeer op het gehele traject de overlast ook op andere plaatsen zal toenemen.

De uitspraak volgt over uiterlijk zes weken, tenzij de rechtbank meer tijd nodig heeft, dan kan deze termijn nog worden verlengd met zes weken.

Breda bericht

Deze week werden wij verrast door een Breda bericht waarin staat vermeld dat de gemeente in januari 2019 begint met werkzaamheden aan de Franklin Rooseveltlaan ter hoogte van het Fatimaplein. De vereniging heeft direct contact opgenomen met de verantwoordelijke projectleider om te achterhalen wat men precies van plan is om te gaan doen. Er zal gestart worden met het kappen van bomen en struiken en het verbreden van het talud voor toekomstige herplant. Men start met deze werkzaamheden, zodat die voor het broedseizoen zijn afgerond. Op ons uitdrukkelijke verzoek heeft de gemeente schriftelijk bevestigd dat er geen verbreding plaatsvindt voordat de uitslag van de rechtszaak bekend is.

Gesprek met B. Adank

Begin januari is er een gesprek gepland met wethouder B. Adank. In dat gesprek zullen wij wederom pleiten voor een gedegen en langdurig houdbare aanpak van de doorstromingsproblematiek op de voormalige zuidelijke rondweg. Meer asfalt op dit traject is wat ons betreft geen goede aanpak. Daarnaast zullen we met de wethouder de resultaten van het kentekenonderzoek bespreken en onze interpretatie van de cijfers uit dat onderzoek.

Ledenvergadering

Eind januari of begin februari zal de ledenvergadering van de vereniging worden gehouden. De datum en locatie zullen wij direct communiceren als die bekend is. Graag ontmoeten wij onze leden op die vergadering. Heeft u zaken die u op de ledenvergadering wilt bespreken, dan kunt u dat kenbaar maken via een mail naar voorzitter@vvzrbreda.nl.

Langs deze weg wenst het bestuur van Vereniging Voormalige Zuidelijke Rondweg Breda u prettige feestdagen en een gelukkig 2019.