Nieuwsbrief 10 mei 2019

Rechtszaak

De uitslag van het beroep tegen de verbreding van een deel van de voormalige zuidelijke rondweg (het deel ter hoogte van het Fatimaplein) is afgewezen. Dat betekent helaas dat de gemeente ook op dat gedeelte door kan gaan met verbreding. Alle overige werkzaamheden die gepland staan vallen volledig binnen het bestemmingsplan en bestaande regelgeving en zijn derhalve niet vergunningsplichtig. Dat betekent heel concreet dat we daar geen bezwaren tegen kunnen indienen. We zijn dus volledig afhankelijk van de Bredase politiek voor wat er verder met de voormalige zuidelijke rondweg gaat gebeuren. Daarmee wordt de burgersessie extreem belangrijk, zie hieronder voor de oproep om erbij aanwezig te zijn.

Burgersessie

De petitie ‘BURGERINITIATIEF INZAKE GEMEENTEPLANNEN ZUIDELIJKE RONDWEG’ heeft een resultaat gehad in de zin dat deze petitie inmiddels door meer dan 600 personen is ondertekend. Zoals in een afzonderlijke email is aangekondigd zal er op 23 mei om 19:30u een burgersessie zijn op het stadserf. Het is heel erg belangrijk dat we daar met een grote groep aanwezig zullen zijn, om ons verhaal extra kracht bij te zetten. Wij rekenen op uw aanwezigheid. Nog niet aangemeld? Stuur een email naar voorzitter@vvzrbreda.nl.

Algemene ledenvergadering

Eerder hebben we aangekondigd dat de ALV plaats zou vinden als de rapportage van de Antea Group klaar zou zijn, helaas moeten we concluderen dat, ondanks toezeggingen van de gemeente, deze rapportage niet gereed is. Onze statuten schrijven voor dat we in de eerste helft van het jaar de ALV moeten houden. We kunnen dus niet meer wachten op die rapportage!

De algemene ledenvergadering is gepland op 7 juni 2019. Tijd en locatie volgen nog. De locatie is afhankelijk van het aantal leden dat zich aanmeldt de ALV. De agenda zal uit de volgende onderdelen bestaan.

  • Opening
  • Voorstellen bestuur
  • Doelen van de vereniging
  • Stand van zaken
  • Financiën – Kascommissie
  • Vaststellen contributie
  • Wvvtt
  • Sluiting

Graag ontvangen wij binnen 1 week uw aanmelding middels een antwoord op deze email.

 

 

 

Email burgersessie

Onlangs heeft u de petitie ‘BURGERINITIATIEF INZAKE GEMEENTEPLANNEN ZUIDELIJKE RONDWEG’ getekend. Deze petitie is inmiddels door meer dan 600 personen ondertekend.

De initiatiefnemers zijn zeer verheugd u te kunnen melden dat deze petitie ervoor gezorgd heeft dat we de gemeenteraad kunnen toespreken om nogmaals onze zorgen te uiten en om actie te vragen van de gemeenteraad.

Om de impact van deze burgersessie zo groot mogelijk te maken is het belangrijk dat we met heel veel personen erbij aanwezig zijn. Dat zal de gemeenteraadsleden doen inzien dat er veel burgers zijn die zich hard maken voor een duurzame oplossing.

Vandaar dat we hierbij de oproep doen om op 23 mei aanstaande de burgersessie op het stadskantoor bij te wonen. Kom samen met uw partner, kinderen en buurtgenoten op 23 mei om 19:30u naar het stadserf. Samen gaan we zorgen voor een mega grote opkomst en daarmee impact.

Graag horen wij van u dat u erbij bent, dat kunt u binnen 1 week laten weten door op deze email te antwoorden.

Burgersessie

23 mei 2019 – 19:30

stadserf Breda

Vooraf aanmelden is gewenst, dat kan via: voorzitter@vvzrbreda.nl of zuidelijkerondweg@ziggo.nl