Categorie: Uncategorized

Update van de ledenadministratie

Beste leden.Dit jaar hebben wij de ledenadministratie en incassoprocedure aangescherpt, om te zorgen dat alle aangemelde leden betalen voor hun lidmaatschap. Inschrijven is daardoor toestemmen met incasso. Uit het bestand met inschrijvingen zijn schrijffouten gehaald en daardoor kan het zijn dat een eerder mislukte incasso nu wel loopt. Mocht u het oneens zijn met de incasso dan kunt u dat… Lees verder →

Concept ontwerp Marga Minco plein gereed

Schrijfster De Nederlandse schrijfster Marga Minco is op 31 maart 1920 onder de naam Sara Menco geboren in Ginneken als derde kind in een orthodox Joods gezin. Het adres van de familie Minco was in deze tijd Prins Hendrikstraat 5, tegenwoordig nummer 194. Haar bekendste werk is ‘Het bittere kruid’ uit 1957, een klassieker uit de Nederlandse literatuur over de… Lees verder →

Het ontstaan van de Zuidelijke Rondweg

‘De Oranjeboom’ is de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda. Een van de leden heeft een zeer mooie beschrijving gemaakt van het ontstaan van de snelwegen in en om Breda. Hierin ook het verhaal van het ontstaan van de Zuidelijke Rondweg als een van de grootste vergissingen in en om Breda. U kunt het op de… Lees verder →

Omgevingsvisie 2040 gemeente Breda

Omgevingsvisie 2040 gemeente Breda De volgende tekst is door Lawrence van Woensel namens de vereniging voormalige zuidelijke rondweg uitgesproken tijdens de inspraakavond voor de omgevingsvisie 2040. Mijnheer De Voorzitter, Op 12 april 2021 heeft de vereniging haar zienswijze op de Omgevingsvisie Breda 2040 kenbaar gemaakt. Op 22 april jl. is die zienswijze in de raadsvergadering mondeling toegelicht. Voorzitter, de Omgevingsvisie… Lees verder →