Petitie

BURGERINITIATIEF INZAKE GEMEENTEPLANNEN ZUIDELIJKE RONDWEG

Beste omwonende (-n) van de Zuidelijke Rondweg (ZRW):

wij maken ons grote zorgen over de gemeenteplannen inzake de ZRW en zetten ons daarom in voor een gezond en leefbaar milieu in de omgeving van de ZRW. Een situatie waarvan we op dit moment nog verre zijn verwijderd. Want dagelijks worden de normen wat betreft fijnstof, geluidoverlast en trillingen overschreden. Wat doet de gemeente hier aan? Niets. Sterker nog: de leefbaarheidsnormen voor omwonenden dreigen in toenemende mate te worden overschreden door de geplande uitbreiding (2×2 rijbanen) aan de Oost- en Westkant van de ZRW en het neerleggen van meer asfalt. “Een betere doorstroming leidt tot vermindering van fijnstof-concentratie en geluidsoverlast”, redeneert ons stadsbestuur. Dit klinkt goed, maar dat is het niet. Want door de automatische verkeerstoename wordt de verwachte vermindering van fijnstof (en geluid en trillingen) volledig teniet gedaan.

 

ONZE BOODSCHAP AAN HET STADSBESTUUR:

 

Mooi dat u als stadsbestuur er naar streeft om van Breda een groene stad te maken, zelfs ‘de eerste Europese stad in een Groen Park’. Maar denk alstublieft ook in het heden, neem op dit moment al maatregelen die nu al zorgen voor een gezonde leefbare buurt met minder geluidsoverlast en fijnstof-concentratie. Betere doorstroming van het verkeer én een betere leefbaarheid gaan naar onze mening hand in hand. Laat dus de huidige situatie ongemoeid, máár dan wel zonder doorgaande vrachtwagens die de voormalige ZRW uitsluitend gebruiken om elders files te omzeilen. Dus geen vrachtverkeer meer op het ZRW-deel tussen de Claudius Prinsenlaan en de Graaf Hendrik III Laan en geen omliggend sluipverkeer in de aanpalende straten.

 

DUS: WAAROM ONDERTEKENT U DEZE PETITIE?

  • omdat u vindt dat het stadsbestuur moet luisteren naar uw mening.
  • omdat er volgens u prioriteit moet worden gegeven aan bestemmingsverkeer én sluipverkeer dient te worden tegengegaan.
  • omdat naar uw mening de optie twee-keer-twee rijstroken absoluut moet worden uitgesloten.
  • omdat u vindt dat er nu al kan worden begonnen met geluid- en fijnstofmetingen.

 

Wilt u ook een gezonde leefomgeving, niet alleen nu maar ook in de toekomst? Onderschrijf dan a.u.b. hieronder of :  https://zuidelijkerondweg.nl/petitie/.

 

Ons verzoekschrift zal op korte termijn zal worden aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda. Om zodoende een zogeheten burgerinitiatief mogelijk te maken, waardoor wij spreektijd krijgen in de gemeenteraad.

 

Uw ondersteuning kenbaar maken? Ga naar: https://zuidelijkerondweg.nl/petitie/ of  https://vvzrbreda.nl/petitie

 

Als u ons wilt ondersteunen, kunt u daar uw naam en adres invullen en het document terugmailen naar zuidelijkerondweg@ziggo.nl  of secretaris@vvzrbreda.nl

 

Met dank voor uw steun, wij houden u uiteraard op de hoogte omtrent de voortgang van onze inbreng.

 

De Belangengroep ‘Betere Leefbaarheid Omgeving ZRW’. Michiel Nolte

                                                                            &

Vereniging Voormalige Zuidelijke Rondweg Breda. Lawrence van Woensel,

 

Let op: deze petitie is in samenwerking met de belangengroep ‘Betere Leefbaarheid Omgeving ZRW’ opgesteld, de hieronder ingevulde gegevens zullen met hen worden gedeeld om samen met het verzoekschrift te worden ingediend bij de gemeenteraad. Door het invullen van het formulier gaat u daarmee akkoord.